Bár a közelmúltban volt olyan ügy a csepeli képviselő-testület előtt, ami igen nagy vihart kavart és pont a jelenlegi vezetés kardoskodott a közpénzek átlátható elköltéséért, Borbély Lénárd polgármester mégsem vette napirendre a K-Monitor javaslatai alapján készült előterjesztésünket. A tavaly őszi önkormányzati választásokkor egyike voltam azon képviselő-jelölteknek, akik aláírták a K-Monitor, a Transparency International és más civil szervezetek Ez a minimum! kezdeményezését.

 

Lényegében azt vállaltuk, hogy megválasztásunk esetén kiállunk a lehető legnagyobb átláthatóság mellett és javaslatokat nyújtunk be a testületeknek ezzel kapcsolatban. Az év elején a megadott szempontrendszer alapján megvizsgáltuk a csepeli önkormányzat működését. Amellett, hogy bizonyos területeken kerületünk példamutatóan teljesít (pl. a szerződések megtalálhatók az önkormányzat honlapján összeghatártól függetlenül), van még lehetőség az átláthatóság további növelésére. Ezért előterjesztést készítettem a testület február 26-ai ülésére, melyben a további lépések megtételét kezdeményeztem. Sajnálatos módon azonban a polgármester még az ülés napirendjére sem vette fel javaslatomat. Az ülésen azt mondta, hogy örömmel tájékoztat, hogy Csepelen az átláthatóság tekintetében minden a legnagyobb rendben, hiszen minden szerződés megtalálható a honlapon, ezért nem indokolt a javaslatom tárgyalása. Pedig, ha alaposan elolvassa az általam készített anyagot, észrevehette volna, hogy a jeenlegihez képest további intézkedések megtételét javaslom. Mindenesetre úgy tűnik, hogy az átláthatóságot inkább csak akkor tartják fontosnak, ha azzal zsarolni lehet vélt politikai ellenfelüket (esetünkben a Csepeli Munkásotthont), amivel én sem akkor nem tudtam és most sem tudok azonosulni.  

Az előterjesztés szövege alább olvasható:

Tisztelt Képviselő-testület! A közpénzek felhasználásának átláthatósága, valamint a közfeladatot ellátó szervek döntéshozatali folyamatai során érvényesítendő minél szélesebb körű transzparencia biztosítása az egyik legfontosabb önkormányzati érdek. E jogállami követelmények biztosítása során szükséges, hogy a helyi önkormányzat törekedjen a helyi társadalmi szervek, és lakosság részére minél szélesebb körű nyilvánosság biztosítására.

Az Önkormányzat eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 37. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletében a törvényi kötelezettségen túlmenően további kötelezően közzéteendő adatkört, adatköröket határozhat meg. A 2014. évi önkormányzati választások kapcsán civil szervezetek (K-Monitor, Transparency International, Atlatszo.hu) ajánlásokat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy a helyi önkormányzatok milyen módon tudnak eleget tenni a lehető legszélesebb átláthatósági igényeknek.

A választások előtt 216 jelölt vállalta, hogy megválasztása esetén lépéseket tesz ezen a téren. A javaslatcsomag az alábbi elemekből épül fel: Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján. Minden önkormányzati testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések, továbbá – az ülést követően – minden testületi vagy bizottsági ülés jegyzőkönyve legyen elérhető gépileg (elektronikusan) kereshető formában az önkormányzat honlapján. Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata gépileg (elektronikusan) kereshető formátumban legyen elérhető az önkormányzat oldalán.

Az önkormányzati választások után a nevezett civil szervezetek megvizsgálták az egyes önkormányzatokat, mennyire felelnek meg az átláthatóság követelményeinek. A vizsgálat eredménye megtekinthető a következő linken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FpU4c3n9FBXyAOND4d9I24cD0wog831M3JVnfGlqmtA/edit#gid=0 Úgy vélem, nagyon fontos, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ezen a téren jó példával járjon elöl a többi önkormányzat előtt, ezért javaslatot teszek arra, hogy a Tisztelt Képviselő-testület további lépéseket tegyen ez ügyben.

Fontos megjegyezni, hogy kerületünk több szempontból példaértékű munkát végzett az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban, hiszen a polgármesteri hivatal és az önkormányzat által fenntartott intézmények, gazdasági társaságok valamennyi szerződése összeghatártól függetlenül elérhető az önkormányzat honlapján. Megvizsgálva a javaslatcsomagot, illetve Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának ez irányú tevékenységét, a minél szélesebb körű nyilvánosság és átláthatóság megteremtése érdekében az alábbi intézkedések megtételére lenne még szükség:

- Az önkormányzat költségvetéséről minden évben készüljön az állampolgárok számára közérthető formában összefoglaló anyag, amely az önkormányzat honlapján elérhető.

- Az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződésekről készüljön gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló lista

- Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozata is legyen elérhető az önkormányzat honlapján

- Megfogalmazható célként továbbá, hogy az említett közadatok, információk az önkormányzat honlapján, egységes szerkezetben, könnyen kereshető módon megtalálhatóak legyenek a lakosok számára, illetve, hogy az önkormányzat szervezetében legyen olyan munkatárs (ún. Átláthatósági Biztos), aki a közzéteendő adatok nyilvánosságáért, a megfelelő tájékoztató anyagok elkészítéséért felelős.

Fentiekre tekintettel egy, az önkormányzati igazgatás számára aránytalan terhet nem jelentő, de valóban ügyfél- és felhasználóbarát nyilvánossági politika alapjait deklaráló elvi nyilatkozat elfogadását javaslom, valamint annak megvizsgálását, hogy milyen jogszabályi feltételek alapján lehetséges egy a közpénz felhasználásának átláthatóságát biztosító rendelet megalkotása.

 

Budapest, 2015 február 17.                                                                                   

Hudák János