Nem csak a kormány tehet az átláthatóságért. Az állami intézmények és az önkormányzatok jóval kevesebb adatot hoznak nyilvánosságra a működésükről és a gazdálkodásukról, mint ami az Alaptörvény értelmében elvárható lenne. Az Alaptörvény szerint „közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával”, mivel a „közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok”.

Ezért arra kérjük a 2014-es önkormányzati választásokon induló képviselő- és polgármesterjelölteket, tegyenek vállalást, hogy megválasztásuk esetén, már munkájuk első száz napjában fellépnek önkormányzatuk átláthatóbbá tételéért, és ennek érdekében az alábbi konkrét intézkedéseket kezdeményezik, illetve támogatják:

  1. Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján.
  2. Minden önkormányzati testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések, továbbá – az ülést követően – minden testületi vagy bizottsági ülés jegyzőkönyve legyen elérhető gépileg (elektronikusan) kereshető formában az önkormányzat honlapján.
  3. Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján.
  4. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata gépileg (elektronikusan) kereshető formátumban legyen elérhető az önkormányzat oldalán. *

A vállalások egy része ugyan törvényi kötelezettség, a gyakorlatban ennek sokan mégsem tesznek eleget. A vállalások másik részének teljesítését nem írja elő törvény, de megvalósulásuk jelentősen átláthatóbbá tenné az önkormányzatok működését, ráadásul többlet kiadásokkal sem feltétlenül jár.

Kötelezze el magát Ön is önkormányzatának átláthatósága mellett! A vállalások teljesítéséhez örömmel szolgálunk tanácsokkal, segítséggel.

Átlátszó.hu, K-Monitor, Political Capital, TI Magyarország

*Részletesebben:

1) Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján. Jó minta erre a Budapest Intézet alkalmazása (amipenzunk.hu). Emellett táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a település bevételei, és hogyan oszlanak meg a kiadásai. Derüljön ki, hogy miként nézett ki az adott évben tervezett költségvetés, és melyek lettek a végleges számok. A lezárt évek adatai maradjanak elérhetőek.

2) Minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje legyen előre megtekinthető, továbbá az üléseket követően legyen elérhető annak jegyzőkönyve is, gépileg (elektronikusan) kereshető formában (pl. html, txt, rtf, word, odt). Nagyobb településen a jegyzőkönyvekhez készüljön nyilvántartás, amelyből kiderül, hogy milyen témákkal foglalkozott az ülés a könnyebb kereshetőség érdekében. Az önkormányzat biztosítsa továbbá, hogy az érdeklődök az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek (kivétel: zárt ülések).

3) Legyen elérhető minden az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, illetve ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája. A lista tartalmazza a szerződő felek nevét, a szerződés tárgyát, összegét és időpontját. Mindez kerüljön feltöltésre a közadattárba is, és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően legyen elérhető a közadatkeresőben (www.kozadat.hu).

4) Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán. Ezeket évente frissítsék, a régiek pedig, az érintettek önkéntes vállalása alapján, maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen, illetve az önkormányzat cégében tevékenykedik.