A jogállamiság kérdése az elmúlt években központi helyre került a magyar közéletről szóló diskurzusban. Ahhoz, hogy a jogállami követelmények érvényesüljenek, a korábban már kialakított intézmények és szabályok újbóli érvényesítése az első lépés. Annak érdekében, hogy a kormány a jövőre nézve ne tudja szétzilálni a hatalmát kontrollálni hivatott intézményrendszert, további garanciákra és újszerű megoldásokra van szükség.

Az ellenőrző szervek függetlensége

 

Visszaható hatályú jogalkotás tilalma

 

Az Alkotmánybíróság hatáskörei

 

Közérdekű adatok megismerhetősége

Az igazságszolgáltatás függetlenségének a megerősítése

 

A bírák és az ügyészek szakmai felkészültségének erősítése

 

 

Gyorsabb és színvonalasabb működés a bíróságokon és az ügyészségen